Værgemål og fuldmagt

Det er vigtigt at overveje, hvem der skal tage hånd om ens økonomiske og personlige forhold, hvis man selv bliver ude af stand til det. Advokaterne Annette Kyhn-Hansen og Mette Baungaard Hermann fra Familieretskontoret vil orienter om værgemål og fuldmagt m. v.
Startdato Torsdag 15.03.18, kl. 10:00 - 12:00
Mødested Ældre Sagens kontor, Kongensgade 121, 6700 Esbjerg
Lokalafdeling Esbjerg
Deltagelse Åben for alle
Pris
Gratis (Medlemmer)
Gratis (Ikke medlemmer)
Tilmelding Online
Kørestol Nej
Teleslynge Nej

I mange situationer er det praktisk at give en anden person fuldmagt til at handle på ens vegne og den dokumenterer, at fuldmægtigen har ret til at handle på fuldmagtsgivers vegne.

Max.: 22 deltagere

Tilmelding er nødvendig enten online på hjemmesiden eller til kontoret på 7518 1424 eller i åbningstiderne.

Arrangementsansvarlig: Erling Winterskov, 6141 3642