Søndagscafe

Hyggeligt samvær med andre omkring sang, musik og foredrag og udflugter Se vor annonce i Herning Bladet den sidste onsdag hver måned, og på vor hjemmeside: www.aeldresagen.dk/herning
Tid
Første søndag i hver md.
kl. 14:00-16:00

Sommerferie i juni, juli og august
Mødested Herning Frivillig Center Fredensgade 14, Herning
Lokalafdeling Herning
Deltagelse Åben for alle
Pris
25,00 kr., inkl. kaffe og kage (Medlemmer)
25,00 kr., inkl. kaffe og kage (Ikke medlemmer)
Tilmelding Elsebeth Vanggaard 21 24 24 98
Kørestol Ja
Teleslynge Nej

Nyt program for SØNDAGS-CAFE: 


Søndag den 8.april

Forårs-SANGE

V/ Agnethe Hastrup

 

Søndag den 6.maj

Besøg på et havecenter. Rundvisning og kaffe

Fælles kørsel. 

Tilmelding er nødvendig. Pris: Kaffe og kage 25.kr. pr. gang

Sted: Frivillig Center, Fredensgade 14. Herning

Tid: 14-16.

Yderlige oplysninger og tilmelding

Elsebeth Vanggaard tlf. 21 24 24 98