17107 Få hjælp til din seniorøkonomi

Kom til informationsmøde om økonomi og pension. Hør, hvad du kan gøre for at tilpasse din seniorøkonomi til dine behov. Få et godt grundlag for at planlægge din fremtidige økonomi bedst muligt. Willis Tower Watson giver dig nemlig svar på mange relevante spørgsmål.
Startdato Tirsdag 07.11.17, kl. 14:00
Mødested Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte. Richard Mortensen-lokalet.
Lokalafdeling Rudersdal
Deltagelse Åben for alle
Pris
Gratis (Medlemmer)
Gratis (Ikke medlemmer)
Tilmelding Online
Kørestol Nej
Teleslynge Nej

Willis Towers Watson har i mange år rådgivet seniorer om deres økonomi og pension, og på dette informationsmøde giver de svar på flere af de spørgsmål, der oftest optager seniorer.

En tilbagevendende problemstilling er eksempelvis, at mange har et udbetalingstidspunkt eller en udbetalingsform for deres pension, der betyder, at folkepensionen bliver sat unødigt meget ned. Et andet fokusområde er den forlængede levealder, der betyder, at man med fordel kan tilpasse sine pensionsudbetalinger for at få mest muligt ud af sin opsparing.

På mødet hører du nærmere om disse emner, ligesom du får lejlighed til at få svar på nogle af de spørgsmål, der er relevante for dig og din situation. 

Overblik giver tryghed

Får jeg råd til at blive i min bolig? Kan jeg stadig rejse? Hvordan er vi sikret, hvis en af os pludselig bliver alene? Det er blot nogle af de spørgsmål, der presser sig på, når man nærmer sig eller er nået pensionsalderen.

Et manglende overblik over den privatøkonomiske situation kan give grund til bekymringer og utryghed. Der er flere aspekter, der skal overvejes, og på mødet kommer du blandt andet til at høre om:

  • Pensionsordninger – udbetalingsformer og muligheder
  • Det offentlige – folkepension, efterløn og forskellige tilskudsmuligheder
  • Anvendelse af friværdi i bolig, indefrysning af ejendomsskat og forbrug af frie midler
  • Arveplanlægning, gaver til børn, testamente og begunstigelse
  • Den optimale plan for en samlet løsning
  •  

Seniorøkonomisk rådgivning

Willis Towers Watson er ikke afhængig af banker eller pensionsselskaber, så råd og anbefalinger sker udelukkende med blik for dine interesser. Som medlem af Ældre Sagen har du adgang til uafhængig seniorøkonomisk rådgivning til en særlig favorabel pris. Det kan du læse mere om her på hjemmesiden sagen.willisweb.dk.

Nordens største forsikringsmæglervirksomhed

Willis Towers Watson har mere end 400 medarbejdere fordelt på 5 kontorer rundt om i landet.

Medarbejderne er højtuddannede specialister, der arbejder sammen på kryds og tværs for at nå hele vejen rundt om hver enkelt kundes unikke situation.

Læs mere her på Willis Towers Watsons hjemmeside.

Tilmelding senest fredag den 03. november - online på hjemmesiden, via mail til aes@uotlook.dk eller på telefon 30 34 38 24.