18112 Hvad skal der ske, når lønnen stopper?

Kom og hør, hvorfor rækkefølgen af dine pensionsudbetalinger og den forlængede levealder har direkte indflydelse på størrelsen af dine månedlige udbetalinger – få gode råd til, hvad du selv kan gøre for at optimere det beløb, du får udbetalt hver måned.
Startdato Torsdag 24.05.18, kl. 14:00
Mødested Mantziusgården i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, 3400 Birkerød
Lokalafdeling Rudersdal
Deltagelse Åben for alle
Pris
Gratis (Medlemmer)
Gratis (Ikke medlemmer)
Tilmelding Online
Kørestol Nej
Teleslynge Nej

Har du forberedt dig på livet, når lønnen stopper?

Kom og hør, hvorfor rækkefølgen af dine pensionsudbetalinger og den forlængede levealder har direkte indflydelse på størrelsen af dine månedlige udbetalinger – og få gode råd til, hvad du selv kan gøre for at optimere udbetalingerne.

Hvis du vil have mest muligt ud af din pensionsopsparing, er der god grund til at sikre, at udbetalingerne er tilpasset din økonomi og dine behov. Udbetalingsrækkefølgen, din ægtefælles eller partners økonomi og justering i forhold til folkepensionen er bare nogle af de forhold, der har betydning for det beløb, du hver måned kan få udbetalt fra din pensionsopsparing – og forskellen kan være mærkbar.

Willis Towers Watson har i mange år rådgivet seniorer om deres pension og økonomi, og ved dette foredrag møder du en seniorrådgiver, der deler ud af sin viden og sine erfaringer med at optimere pensionsordninger.

Du kommer blandt andet til at høre om, hvordan udbetalingerne af din pensionsopsparing kan optimeres i forhold til:

• Økonomi, efterløn, bolig, arv
• Pensionsforholdene, både de private og via virksomheden, og samspillet med det offentlige og evt. samlever eller ægtefælle
• Pension og økonomi hele livet
• Hvad betyder boligen som kommende senior?
• Lidt om de nye arve- og begunstigelsesregler
• Noget om efterløn og deltidspensionsreglerne – fastholdelse og deltidsarbejde – hvad må jeg?
• Omstillinger i livet – tiden, der kommer – refleksioner – idéer og gode råd.
Du får desuden mulighed for at stille spørgsmål – blandt andet om forrentning af pensionsopsparing og behovet for fremtidsfuldmagt - emner, der optager mange.

Tilmelding nødvendig senest den 23. maj: online på Ældre Sagens hjemmeside aeldresagen.dk/rudersdal, via e-mail til aes@outlook.dk eller på telefon 3034 3824.